Utvalda

Paradisskolan

Vi är klass 8a från Paradisskolan som i år är med och deltar i Teknikåttan. Vi kommer på denna blogg dokumentera vårt arbete inför tävlingen.

Våra uppgifter är att ta fram en bollkastare som kastar pingisbollar i en papperskorg samt en kod för att ljudlöst kunna kommunicera på långt avstånd med hjälp utav flaggor i olika färg.

Annonser

Bollkastaren

Efter regionsfinalen som vi vann behövde vi förbereda oss för riksfinal. Vår katapult var trasig eftersom vi glömt spänna loss gummibanden. Detta gjorde att katapulten vek sig av den kraftiga spänningen. Skeden på kastarmen hade lossnat eftersom den inte var tillräckligt bra påsatt.

När vi skulle förbereda oss för riksfinal bestämmer vi oss för att bygga en ny katapult. Den nya katapulten är en uppgraderad variant för optimala resultat.

Ändringar:

•Kastarmen

•Stabilare konstruktion (skriv istället för lim)

•Bättre spänningsanordning (större flexibilitet)

Kastarmen: Vår före detta kastarm bestod av en rundstav och en sked som var fastlimmade på rundstaven. Nu har vi konstruerat en robustare kastarm gjord av en rektangulär form, vi valde också att skruva fast skeden eftersom att det blir mycket mer stabilt.

Konstruktionen: Den katapult som vi använde i regionsfinalen byggdes av kaplastavar som var fastlimmade. Katapulten som vi konstruerat till riksfinalen är tillverkad av furu som skruvats fast. Fördelen med detta är att katapulten blir mer robust.

Spänningsanordning: Vi använder oss av samma princip som vi tidigare gjort men nu uppdaterat den. Vi kan spänna gummibanden i olika steg vilket vi löst med rundstavar. Vi använder oss av samma princip som tidigare men utökat flexibiliteten. Detta löste vi genom att borra hål runt spänningsanordningen och sedan sätta dit rundstavar. Detta gör då att vi kan spänna i olika steg och då få olika sikte på olika avstånd.

Ritningen:

Konstruktionen av bollkastaren:

Kodningen

Kodningen är i full gång och vi håller på att öva för fullt. Vi har tränat på avancerade ord och svårare meningsbyggnader. Vi har inför denna tävling fått till oss att det nu säkerligen kommer komma ord som man behöver kunna kommunicera på ett bra och tydligt sätt så att ingen missförstår och tar fel. Att det nu inte kommer vara bara ett enkelt ord som exempelvis ”boll” utan då en slags boll, ex. ”pingisboll”. När vi är i Norrköping och tävlar vill vi ju såklart att det ska gå så bra som möjligt, därför har vi nu lärt ut språket till ytterligare en person, ifall någon skulle drabbas av sjukdom eller liknande. Då har vi en reserv som kan gå in och vi kan utan oro lösa klassuppgiften!

Norrköping

Nu är det Norrköping som väntar framför oss!! Klassen är vidare till Rikstävlingen och har taggat till för de nya klassuppgifterna som nu gäller. Efter mycket tid och ansträngning tog vi oss igenom det här på ett riktigt roligt och utmanade sätt. Alla är nöjda med sin insats och ser fram emot den kommande tävlingen. Vi kämpade hårt och är väldigt glada över att det gick så bra, och såklart hoppas vi att det går lika bra i nästa tävling!

Logg – Bollkastare

Grupp 2: Vi kom att tänka på en belägringsmaskin som slungar iväg stenar med hjälp av tvinnat rep. Vi började skissa på en prototyp av vår kastare. Sedan byggde vi en prototyp för att vara säkra på att vår metod fungerade. Måttet på prototypkastaren är 135mm bred, 150mm lång och 125 mm hög.

När vi färdigställt prototypen insåg vi att den var tillräckligt kraftfull så vi behövde inte konstruera en ny belägringsmaskin som var större. Vår kastarm består av en rundstav som vi till en början hade en plastsked som vi limmat fast. Vi bytte ut plastskeden mot en metallskeden eftersom att skeden i plast gick sönder. När vi satte på metallskeden blev kastarmen tyngre och vi fick inte tillräckligt mer kraft från gummibanden för att slunga iväg pingisbollen. Vi valde då att lägga till mer gummiband för att få mer kraft. Gummibanden blev så hårt spända att vi behövde konstruera en spänningsanordning.

När vi test-sköt blev det för mycket kraft för belägringsmaskinen vilket gjorde att den hoppade till vid avfyrning, eftersom att den inte hade tillräckligt med tyngd. Vi valde därför att limma fast en träbit för att tynga ner vår belägringsmaskin.

Material: Vår belägringsmaskin är gjord av kaplastavar, trälim, gummiband och rundstavar.

Logg – Bollkastare

Grupp 1: Vi skulle göra en bollkastare som kan kasta en pingisboll i en hink två meter bort. Vi började brainstorma på olika bollkastare och kom överens om en sorts enkel katapult. Vi visste inte hur vi skulle komma vidare med den så vi utvecklade den till en med vikter som kraft, men den kom inte så långt, så vi försökte med att ändra längden på armen och höjden på katapulten. Den sköt fortfarande för kort så vi tog bort vikterna och använder oss av elastisk spänningskraft med hjälp av gummiband som var mycket bättre. Nu har vi tillverkat bollkastaren i trä och håller på att öva precisionen.

Material: Trä, gummiband, sked, lim, rundstav, spik och skruv.

Logg – kodning

Vi i vår grupp har som uppgift att ta fram ett väl fungerande kommunikativt språk med hjälp av flaggor. Vi lyssnade noga på varandras idéer och fick tillslut ett riktigt bra resultat. Samarbetet var väldigt bra då alla hjälptes åt för att få fram de bästa, snabbaste och lättaste språket att både kunna lära sig och förstå. Med hjälp av flaggornas färg, placering och rörelse har vi kommit på ett sätt att kommunicera med flaggorna. För att bekanta oss med språket gjorde vi flaggor för att sedan kunna öva med. Vårt enkla språk ger oss möjligheten att på ett snabbt och effektivt sätt kan få fram både enkla ord och svåra meningar.

Första lektionen

Den första lektionen gick vi igenom information kring Teknikåttan. Vi fick kunskap om klassuppgifterna och började ganska snabbt organisera oss. Vi delade upp oss i olika grupper beroende på vad man tyckte verkade vara intressantast och roligast. Det blev en jämn fördelning där det blev ungefär två lika stora grupper, en som riktade in sig på att ta fram en konstruktion för en bollkastare samt en som inriktade sig på kodning. Dessa två grupper var ganska stora så vi bestämde oss tillsammans för att ännu en gång dela upp grupperna. Detta eftersom att man då har två mindre och effektivare grupper inom båda uppgifterna. Då kan man få fram fler idéer under kortare tid och sedan kunna jämföra resultatet med varandra för att få ut det bästa i slutändan. Vi satte oss sedan i våra grupper för att börja ta fram idéer och lösningar på de uppgifter vi hade.